Compromís voluntari

Els voluntaris i voluntàries aprenen valors i creixen dia a dia amb el seu compromís mentre ajuden a qui ho necessita. Actuen sempre sota els Principis Fonamentals i els valors humanitaris que promou el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. Ajudar els altres aporta un benefici clar al voluntariat, però, sens dubte, el converteix en el protagonista de realitats properes i quotidianes permetent millorar les condicions de vida dels més vulnerables.